polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 122Eb39
Plavecký Mikuláš
stacja (st)

☀ ↑ 08:31 - ↓ 16:52
☀ ↑ 08:32 - ↓ 16:51
Km osi

Linie kolejowe:
35
.013
Zmiany nazw punktu:
Plavecký Svätý Mikuláš 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1911.12.09 • ČSD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2005.03.06
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
14066
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.14 - 12:50:50


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (25293700 / 26629 / 8628 / 3114 / 8122.58)