polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 122Db40
Kuchyňa
stacja (st)

☀ ↑ 08:31 - ↓ 16:53
☀ ↑ 08:32 - ↓ 16:52
Km osi

Linie kolejowe:
17
.185
Zmiany nazw punktu:
Kuchyňa 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1911.12.09 • ČSD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2019.12.14
Numer ewidencyjny:
14056
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.14 - 12:46:53


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (25293596 / 26629 / 8524 / 3114 / 8122.54)