polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 173Hb46
Lozorno

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

07:34 - 15:53
Km osi
Linie kolejowe:
5.094
170 Zohor - Plavecký Mikuláš
 
Zmiany nazw:
Lozornó 1911-1919Lozorno 1919-Lozorno 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1911.12.09 • Bžmž
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2019.12.14
Numer ewidencyjny:
13126-8
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.06.27 - 22:13:19


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (39389066 / 17976 / 17295 / 3847 / 10238.90)