polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 131Db41
Bratislava východ vchodová sk.

stacja towarowa (stt)

06:51 - 18:31
Km osi

Linie kolejowe:
1
.099
1
.933
Zmiany nazw:
Pozsony rendező p. ú. 1894-1918Bratislava sriaďovacie nádražie 1918-1951Bratislava východné nádražie 1951-1961Bratislava východ 1961-1974Bratislava východ vchodová sk. 1974-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1894.01.01 • MÁV
Numer ewidencyjny:
14506
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.12.14 - 16:30:40


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (31048239 / 21023 / 9580 / 3412 / 9099.72)