polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 173Jb47
Bratislava východ vchodová sk.

stacja towarowa (stt)

07:26 - 15:55
Km osi
Linie kolejowe:
1.099
110 Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Nivy
1.933
906 Bratislava-Rača - Bratislava-Vajnory
 
Zmiany nazw:
Pozsony rendező p. ú. 1894-1919Bratislava sriaďovacie nádražie 1919-1951Bratislava východné nádražie 1951-1961Bratislava východ 1961-1974Bratislava východ vchodová sk. 1974-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1894.01.01 • MÁV
Numer ewidencyjny:
14506-0
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.06.27 - 07:29:15


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (39288992 / 18625 / 16416 / 3841 / 10228.84)