polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 173Hb47
Stupava

stacja (st)

05:09 - 20:27
Km osi
Linie kolejowe:
6.466
127 Devínske Jazero - Stupava
 
Zmiany nazw:
Stomfa 1891-1911Stomfa-Mászt 1911-1919Stupava-Mást 1919-1954Stupava 1955-2012
Otwarcie, kolej pierwotna:
1891.10.27 • M.ž.úM
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1979.05.27
Data zamknięcia:
2008.03.25
Data likwidacji:
2012.05.15
Numer ewidencyjny:
14096-2
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.06.27 - 16:45:48


Atlas Kolejowy Europy Środkowej • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (42858095 / 10373 / 23603 / 4011 / 10685.14)