polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 131Cb41
Stupava zastávka

przystanek osobowy (po)

05:00 - 20:39
Km osi

Linie kolejowe:
~2
.69
Zmiany nazw:
Stupava zastávka 1961-2012
Otwarcie, kolej pierwotna:
1962.05.27 • ČSD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1979.05.27
Data zamknięcia:
1979.05.27
Data likwidacji:
?
Numer ewidencyjny:
14106-9
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.02.10 - 01:58:00


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (35908888 / 13229 / 163 / 3656 / 9821.91)