polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 173Jb48
Bratislava cintorín

przystanek osobowy+posterunek odgałęźny (po+podg)

07:24 - 15:55
Km osi
Linie kolejowe:
~3.85
139 Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda
~3.85
139a Bratislava-Nivy - Bratislava cintorín
 
Zmiany nazw:
Bratislava cintorín 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1929 • ČSD
Data zamknięcia:
1962.05.27
Data likwidacji:
1962.05.27
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.06.27 - 07:31:24


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (39261805 / 14246 / 7854 / 3840 / 10224.43)