polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 130Db41
Bratislava cintorín
przystanek osobowy+posterunek odgałęźny (po+podg)

↑ 08:38 - ↓ 17:25
↑ 08:37 - ↓ 17:26
Linie kolejowe:

km osi

~3.850

~3.850
Zmiany nazw punktu: Bratislava cintorín 1945-1951
Otwarcie, kolej pierwotna:
1929 • ČSD
Data zamknięcia:
1962
Data likwidacji:
1962
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství bratislavské
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Pogoda / Počasí
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.13 - 11:03

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10535787 / 6037 / 454 / 2062 / 5109.50)