polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 131Db42
Rusovce zastávka

przystanek osobowy (po)

07:21 - 16:49
Km osi

Linie kolejowe:
~113
.29
Zmiany nazw:
Horvátjarfalu ?-1947Jarovce 1947-1961Rusovce zastávka 1961-1972
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • MÁV
Data zamknięcia:
1972.05.28
Data likwidacji:
1972.05.28
Numer ewidencyjny:
14596-1
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.08.06 - 08:12:22


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33691039 / 20307 / 347 / 3538 / 9522.62)