polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 130Db42
Bratislava-Janíkov dvor
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 07:18 - ↓ 17:55
☀ ↑ 07:19 - ↓ 17:53
Km osi

Linie kolejowe:
~117
.79
Zmiany nazw punktu:
Bratislava-Janíkov dvor 1949-1972
Otwarcie, kolej pierwotna:
1949 • ČSD
Data zamknięcia:
1972.05.28
Data likwidacji:
1972.05.28
Numer ewidencyjny:
14606
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.08.06 - 08:12:35


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24422817 / 15644 / 1912 / 3065 / 7968.29)