polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 130Db42
Bratislava-Janíkov dvor
przystanek osobowy (po)

↑ 07:24 - ↓ 17:47
↑ 07:26 - ↓ 17:45
Km osi

Linie kolejowe:
~117.810

Otwarcie, kolej pierwotna:
1949 • ČSD
Data zamknięcia:
1972
Data likwidacji:
1972
Numer ewidencyjny:
14606
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.08.05 - 17:33

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (18451170 / 8377 / 4810 / 2704 / 6823.66)