polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 173Jb47
Bratislava-Vajnory zastávka

przystanek osobowy (po)

06:39 - 17:28
Km osi
Linie kolejowe:
~3.3
906 Bratislava-Rača - Bratislava-Vajnory
 
Zmiany nazw:
Pozsony r. p. u. 1872-1919Bratislava sriaď. nádražie 1945-1951
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872? • VVV
Data zamknięcia:
1966.05.19
Data likwidacji:
1966.05.19
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.06.27 - 07:30:07


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (40993145 / 14762 / 19256 / 3928 / 10436.14)