polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 131Db41
Bratislava-Slovany

przystanek osobowy (po)

04:58 - 20:40
Km osi

Linie kolejowe:
4
.700
Zmiany nazw:
Stollwerckgyár ?-1919Stollwerckova továreň 1919-Stollwerckova továreň 1945-1951Bratislava-Slovany 1951-
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • MÁV
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1983.04.13
Data zamknięcia:
1983.04.13
Data likwidacji:
-
Numer ewidencyjny:
14546-6
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.16 - 00:31:40


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (35937720 / 14128 / 240 / 3658 / 9824.42)