polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 131Db41
Bratislava-Dynamitka

stacja (st)

05:53 - 18:03
Km osi

Linie kolejowe:
~3
.08
Zmiany nazw:
Pozsony dynamitgyár megálló 1896-1911Pozsony dinamitgyár megálló 1911-1919Bratislava-Dynamitka 1919-Dynamitka 1945-1951Bratislava-Dynamitka 1951-1957
Otwarcie, kolej pierwotna:
1896.12.23 • SöStB
Data zamknięcia:
1957
Data likwidacji:
1957
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    3 / 3
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Budynek został przebudowany w 2012 roku i swoim wyglądem nie przypomina już dworca.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.16 - 00:31:30


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34629636 / 29804 / 7870 / 3586 / 9656.90)