polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 131Db41
Bratislava-Vinohrady /pôvodná lokalita/

przystanek osobowy (po)

04:58 - 20:40
Km osi

Linie kolejowe:
~5
.02
Zmiany nazw:
Pozsonyi dinamitgyár megállo ?-1919Bratislava Dynamitka zastávka 1919-Dynamitka 1945-1951Bratislava-Vinohrady 1951-1964Bratislava-Vinohrady
Otwarcie, kolej pierwotna:
1883? • StEG
Data zamknięcia:
1964
Data likwidacji:
1967.02.14
Numer ewidencyjny:
13596-2
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.02.02 - 22:03:01


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (35937660 / 14128 / 180 / 3658 / 9824.40)