polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 130Db41
Bratislava zastávka
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 06:41 - ↓ 18:47
☀ ↑ 06:42 - ↓ 18:45
Km osi

Linie kolejowe:
~59
.1
Zmiany nazw punktu:
Dynamitka Vistra 1950-1951Bratislava zastávka 1951-1967
Otwarcie, kolej pierwotna:
1950 • ČSD
Data zamknięcia:
1967.04.27
Data likwidacji:
1967.04.27
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty zdewastowany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.08.06 - 00:32:11


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23921840 / 13572 / 5769 / 3039 / 7871.62)