polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 130Cb41
Devínske Jazero odb. 2
posterunek odgałęźny (podg)

☀ ↑ 05:31 - ↓ 20:25
☀ ↑ 05:32 - ↓ 20:24
Km osi

Linie kolejowe:
~2
.800
0
.913
Otwarcie, kolej pierwotna:
1892.02.11 • StEG
Data zamknięcia:
1917
Data likwidacji:
1917
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.13 - 21:49:13


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22997761 / 18036 / 6023 / 2987 / 7699.28)