polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 130Cb41
Devínske Jazero odb. 1
posterunek odgałęźny (podg)

☀ ↑ 06:41 - ↓ 18:48
☀ ↑ 06:43 - ↓ 18:46
Km osi

Linie kolejowe:
~38
.515
0
.000
Otwarcie, kolej pierwotna:
1892.02.11 • StEG
Data zamknięcia:
1917
Data likwidacji:
1917
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Bratislavský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.13 - 21:48:07


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23921354 / 13572 / 5283 / 3039 / 7871.46)