polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowych175 Prešporok Námestie Korunovačného pahorku - Kopčany št. hr. [SK/AT]
♦♦♦♦ Viedenská električka ♦♦♦♦
Otwarcie ruchu 1914.02.05 Prešporok Námestie Korunovačného pahorku - granica państwa (P.O.H.É.V.)
Zmiana prześwitu 1935.12.30 Prešporok Námestie Korunovačného pahorku - Štátna hranica (BEÚS) [1435mm > 1000mm] 1940.12.31 Kopčany - Štátna hranica (DRG) [1000mm > 1435mm]
Zawieszenie ruchu 1919.01.01 Prešporok Námestie Korunovačného pahorku - Petržalka (P.O.H.É.V.) 1935.07.29 Prešporok Námestie Korunovačného pahorku - granica państwa (BEÚS) 1938.10.07 Prešporok Námestie Korunovačného pahorku - granica państwa (DRG) 1919.04.01 Petržalka - granica państwa (P.O.H.É.V.) 1945.04.03 Kopčany - granica państwa (ČSD)
Wznowienie ruchu 1919.10.02 Prešporok Námestie Korunovačného pahorku - granica państwa (P.O.H.É.V.) 1935.12.30 Prešporok Námestie Korunovačného pahorku - Štátna hranica (BEÚS) 1941.01.10 Kopčany - granica państwa (DRG)
Elektryfikacja 1914.02.05 Prešporok Námestie Korunovačného pahorku - granica zasilania (P.O.H.É.V.) [550V DC] 1914.02.05 granica zasilania - granica państwa (P.O.H.É.V.) [15kV 16 2/3Hz] 1923.12.01 granica zasilania - Štátna hranica (BEÚS) [550V DC]
Likwidacja linii 1985 Kopčany - granica państwa (ČSD)
Szerokość toru:1435mm
km osirodzajm.npmpunktpozostałe linie 


0.120po138Veliteľstvo armádneho zboru


0.520st138Prešporok Námestie Korunovačného pahorku


0.790po138Hotel Savoy


1.144po138Červený vôl


1.425po138Veliteľstvo armádneho zboru


1.639km ±136zmiana kilometracji 0.000


0.690po+podt138Aréna


1.142po+mij138Petržalka výhybňa


1.645po139Veslársky klub


2.065po+mij140Petržalka


2.614po137Viedenská hradská


3.151po137Petržalka horná zástavka


3.671po+mij137Petržalka továrenská kolónia


4.389po+mij136Kopčany


4.500volt-granica zasilania (od 1914.02.05)


4.885ład136 Kopčany910 


6.795po+mij141Štátna hranica


6.866gp-granica państwa⋙ AT 191-01 


Ostatnia edycja strony: 2021.01.06 - 14:50:32