polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 132Kb42
Nové Zámky
stacja (st)

☀ ↑ 06:36 - ↓ 18:43
☀ ↑ 06:38 - ↓ 18:41
Km osi

Linie kolejowe:
145
.385
-0
.161
0
.000
35
.384
Zmiany nazw punktu:
Érsekújvár 1850-1918Nové Zámky 1919-1938Érsekújvár 1938-1945Nové Zámky 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1850.12.16 • CkDÁ
Numer ewidencyjny:
13436
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
4 / 8
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.13 - 23:08:02


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23921490 / 13572 / 5419 / 3039 / 7871.50)