polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 132Mb44
Štúrovo
stacja (st)

☀ ↑ 06:34 - ↓ 18:41
☀ ↑ 06:36 - ↓ 18:39
Km osi

Linie kolejowe:
189
.584
0
.000
Zmiany nazw punktu:
Párkány-Nána 1850-1918Parkan 1945-1951
Otwarcie, kolej pierwotna:
1850.10.15 • CkDÁ
Numer ewidencyjny:
13526
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
nieużywana zdewastowana
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
są, niezdatne do eksploatacji
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 5
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
czynne
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.13 - 13:40:28


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23921326 / 13572 / 5255 / 3039 / 7871.45)