polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 132Hb42
Šaľa

stacja (st)

07:23 - 16:39
Km osi

Linie kolejowe:
114
.339
0
.000
Zmiany nazw:
Sellye 1850-1871Vág-Sellye 1871-1913Vágsellye 1913-1919Šaly 1919-1925Šaľa 1925-Vágsellye 1938-1945Šaľa 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1850.12.16 • SöStB
Numer ewidencyjny:
13336-3
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
5 / 5
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.23 - 22:41:20


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33618989 / 38038 / 11662 / 3534 / 9513.01)