polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 132Nb43
Kamenica nad Hronom
stacja (st)

☀ ↑ 06:34 - ↓ 18:41
☀ ↑ 06:36 - ↓ 18:38
Km osi

Linie kolejowe:
196
.303
Zmiany nazw punktu:
Garam-Kövesd 1850-1918Kamenica nad Hronom 1945-1963
Otwarcie, kolej pierwotna:
1850.12.16 • CkDÁ
Data zamknięcia:
1963.11.19
Data likwidacji:
1963.11.19
Numer ewidencyjny:
16506
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.02.17 - 00:11:07


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23921616 / 13572 / 5545 / 3039 / 7871.54)