polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 132Jb44
Kameničná

przystanek osobowy (po)

07:08 - 16:55
Km osi

Linie kolejowe:
9
.503
Zmiany nazw:
Keszegfalva 1914-1919Keszegfalva 1919-1922Hercegfalva 1922-1927Keszegfalva 1927-Kesegfalva 1945-1951Kameničná 1951-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1914.11.08 • ČSD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2003.02.02
Data zamknięcia:
2003.02.02
Data likwidacji:
-
Numer ewidencyjny:
14956-7
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.24 - 21:47:22


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33813203 / 26675 / 2188 / 3544 / 9540.97)