polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 133Mb43
Kamenný Most nad Hronom

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

07:14 - 16:43
Km osi

Linie kolejowe:
6
.624
Zmiany nazw:
Kőhíd-Gyarmath 1885-1910Kőhídgyarmat 1910-1919Kőhídgyarmat 1919-1927Kamenné Ďarmoty 1927-1938Kőhídgyarmat 1938-1945Kamenné Ďarmoty 1945-1949Kamenný Most nad Hronom 1949-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1885.06.01 • StEG
Numer ewidencyjny:
16376-6
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.16 - 22:03:05


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33707491 / 20307 / 16799 / 3538 / 9527.27)