polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 133Lb41
Jesenské údolie

przystanek osobowy (po)

07:20 - 16:38
Km osi

Linie kolejowe:
17
.500
Zmiany nazw:
Jesenské údolie 1949-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1949.10.02? • ČSD
Numer ewidencyjny:
15666-1
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.01.02 - 00:20:48


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33639507 / 19702 / 12478 / 3535 / 9516.13)