polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 124Lb40
Tesárske Mlyňany
przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

☀ ↑ 06:36 - ↓ 18:42
☀ ↑ 06:37 - ↓ 18:40
Km osi

Linie kolejowe:
35
.609
Zmiany nazw punktu:
Tesáry nad Žitavou 1945-1950Tesáre nad Žitavou 1950-1951
Otwarcie, kolej pierwotna:
1894.09.07 • ČSD
Numer ewidencyjny:
16226
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
brak danych
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.13 - 22:20:45


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23926301 / 13572 / 10230 / 3039 / 7873.08)