polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 125Lb40
Topoľčianky

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

07:08 - 16:52
Km osi

Linie kolejowe:
44
.642
Zmiany nazw:
Kis-Tapolcsány 1895-1910Kistapolcsány 1910-1919Topolčianky 1919-1933Topoľčianky 1933-Topoľčianky 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1895.09.21 • M.ž.úŽ
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1975.06.01
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.25 - 00:45:24


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33811931 / 26675 / 916 / 3544 / 9540.61)