polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 124Lb40
Zlaté Moravce-Prílepy
przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

↑ 05:45 - ↓ 19:44
↑ 05:43 - ↓ 19:45
Km osi

Linie kolejowe:
7.692

Zmiany nazw punktu:
Prílepy tekovské 1945-1972Zlaté Moravce-Prílepy 1972-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1912.12.14 • ČSD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2003.02.02
Numer ewidencyjny:
16136
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.02.18 - 00:10:28

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (21163394 / 25865 / 13372 / 2887 / 7330.58)