polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 124Kb40
Žirany
stacja (st)

↑ 05:22 - ↓ 20:05
↑ 05:21 - ↓ 20:06
Km osi

Linie kolejowe:
18.801

Zmiany nazw punktu:
Žirany 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1938.05.15 • ČSD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2003.02.02
Numer ewidencyjny:
16066
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne unieważnione
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS
Ortofoto / OpenStreetMap Quick Start - Leaflet


Ostatnia edycja strony: 2020.12.14 - 08:26:47

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (21373900 / 12813 / 176 / 2901 / 7367.77)