polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 123Jb40
Dražovce rampa
ładownia (ład)

↑ 05:08 - ↓ 20:20
↑ 05:07 - ↓ 20:21
Km osi

Linie kolejowe:
30.400

Zmiany nazw punktu:
Dražovce rampa 2016-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
2016.04.01 • ŽSR
Numer ewidencyjny:
16048
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.14 - 08:24:21

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (21570637 / 18287 / 2022 / 2912 / 7407.50)