polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 132Jb41
Branč

przystanek osobowy (po)

07:17 - 16:44
Km osi

Linie kolejowe:
22
.294
Zmiany nazw:
Berencs ?-1919Branč 1919-Branč 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • ČSD
Numer ewidencyjny:
15286-8
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.16 - 14:10:13


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33707432 / 20307 / 16740 / 3538 / 9527.26)