polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 124Jb40
Mlynárce

przystanek osobowy+posterunek odstępowy (po+pe)

07:18 - 16:44
Km osi

Linie kolejowe:
37
.874
Dawny status punktu:
po 1881-1900po+ład 1900-
Zmiany nazw:
Kajsza 1881-1905Sarlókajsza 1905-1919Šarlužky-Kajsa 1919-Šarlužky-Kajsa 1945-1949Mlynárce 1949-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1881.09.16 • StEG
Numer ewidencyjny:
15326-2
GPS / Wysokość:
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.16 - 14:21:59


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33707147 / 20307 / 16455 / 3538 / 9527.18)