polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 175Pb47
Mlynárce

przystanek osobowy+posterunek odstępowy (po+pe)

06:26 - 17:32
Km osi
Linie kolejowe:
37.874
113 Palárikovo - Veľké Bielice
 
Dawny status punktu:
po 1881-1900po+ład 1900-
Zmiany nazw:
Kajsza 1881-1905Sarlókajsza 1905-1919Šarlužky-Kajsa 1919-Šarlužky-Kajsa 1945-1949Mlynárce 1949-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1881.09.16 • StEG
Numer ewidencyjny:
15326-2
GPS / Wysokość:
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Agrochemický podnik Levice (bsz)Alekšince (st)Andač (po)Andač /pôvodná lokalita/ (st)Čab-Sila (po)Čab-Sila zastávka (po)Čakajovce (po)Dolné Krškany (po)Dražovce (po)Dražovce rampa (ład)Dvor Oder (mij)Ferenit (bsz)Ferona Slovakia (bsz)Ivanka pri Nitre (st)Jelšovce (st)Lahne (po+ład)Lužianky (st)Nitra (st)Nitra Cukrovar (ład)Nitra zastávka (po)Nové Sady (st)Podhorany pri Lužiankach (po+ład)Výčapy-Opatovce (po)Zbehy (st)Zbehy obec (po)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.06.27 - 23:46:19


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (41097184 / 21816 / 20249 / 3933 / 10449.32)