polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 123Jb40
Mlynárce
przystanek osobowy+posterunek odstępowy (po+pe)

☀ ↑ 05:30 - ↓ 20:17
☀ ↑ 05:31 - ↓ 20:15
Km osi

Linie kolejowe:
37
.874
Zmiany nazw punktu:
Kajsza 1881-1918Šartužky-Kajsa 1945-1950Mlynárce 1950-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1881.09.16 • StEG
Numer ewidencyjny:
15326
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.13 - 20:57:38


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23047988 / 15278 / 6915 / 2990 / 7708.36)