polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 123Jb40
Jelšovce
stacja (st)

☀ ↑ 05:30 - ↓ 20:17
☀ ↑ 05:31 - ↓ 20:16
Km osi

Linie kolejowe:
45
.402
0
.000
Zmiany nazw punktu:
Jagersek 1945-1950Jelšovce 1950-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1881.09.16 • ČSD
Numer ewidencyjny:
15406
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.14 - 16:32:04


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23048540 / 15278 / 7467 / 2990 / 7708.54)