polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 175Pb46
Zbehy

stacja (st)

05:01 - 20:27
Km osi
Linie kolejowe:
3.849
149 Lužianky - Leopoldov
3.849
149a Zbehy - Historické miesto 149/4
3.849
164 Zbehy - Radošina
4.562
919 Jelšovce - Zbehy
 
Zmiany nazw:
Dvor Oder 1943-1949Zbehy 1949-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1943 •
Numer ewidencyjny:
15356-9
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Agrochemický podnik Levice (bsz) [1.23 km]Alekšince (st) [4.69 km]Andač (po) [2.42 km]Andač /pôvodná lokalita/ (st) [2.23 km]Biskupová (po) [9.05 km]Čab-Sila (po) [1.20 km]Čab-Sila zastávka (po) [2.79 km]Čakajovce (po) [2.88 km]Dražovce (po) [4.84 km]Dražovce rampa (ład) [4.78 km]Dvor Oder (mij) [0.94 km]Ferenit (bsz) [7.08 km]Jelšovce (st) [3.90 km]Kamanová (po) [11.70 km]Kapince (st) [7.38 km]Koniarovce (st) [8.53 km]Lahne (po+ład) [0.78 km]Lužianky (st) [3.80 km]Malé Ripňany (po+ład) [10.48 km]Malé Zálužie (po) [6.11 km]Mlynárce (po+pe) [6.98 km]Nitra (st) [10.70 km]Nitra Cukrovar (ład) [9.10 km]Nitra zastávka (po) [8.88 km]Nové Sady (st) [3.89 km]Preseľany nad Nitrou (ład) [9.78 km]Preseľany nad Nitrou zastávka (po) [10.09 km]Výčapy-Opatovce (po) [6.84 km]Zbehy obec (po) [1.95 km]
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.06.27 - 23:53:13


Atlas Kolejowy Europy Środkowej • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (42935142 / 24562 / 5898 / 4014 / 10696.35)