polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 124Jb40
Zbehy

stacja (st)

05:53 - 17:57
Km osi

Linie kolejowe:
3
.849
3
.849
3
.849
4
.562
Zmiany nazw:
Dvor Oder 1943-1949Zbehy 1949-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1943 •
Numer ewidencyjny:
15356-9
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Agrochemický podnik Levice (bsz)Alekšince (st)Andač (po)Andač /pôvodná lokalita/ (st)Biskupová (po)Čab-Sila (po)Čab-Sila zastávka (po)Čakajovce (po)Dražovce (po)Dražovce rampa (ład)Dvor Oder (mij)Ferenit (bsz)Jelšovce (st)Kapince (st)Lahne (po+ład)Lužianky (st)Malé Zálužie (po)Mlynárce (po+pe)Nitra (st)Nitra Cukrovar (ład)Nitra zastávka (po)Nové Sady (st)Výčapy-Opatovce (po)Zbehy obec (po)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.25 - 07:32:25


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34578756 / 21740 / 12163 / 3584 / 9648.09)