polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 123Jb40
Lužianky
stacja (st)

↑ 05:23 - ↓ 20:05
↑ 05:21 - ↓ 20:06
Km osi

Linie kolejowe:
41.110

0.000

0.000

33.479

Zmiany nazw punktu:
Sarluska-Uzbégh 1881-1918Zbehy 1945-1950Lužianky 1950-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1881.09.16 • StEG
Numer ewidencyjny:
15336
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
4 / 4
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS
Ortofoto / OpenStreetMap Quick Start - Leaflet


Ostatnia edycja strony: 2020.12.14 - 08:24:29

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (21373830 / 12813 / 106 / 2901 / 7367.75)