polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 123Jb40
Čab-Sila

przystanek osobowy (po)

05:09 - 20:18
Km osi

Linie kolejowe:
5
.070
~5
.07
Zmiany nazw:
Lahne 1943-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1949.10.02? • ČSD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2003.02.02
Data zamknięcia:
2003.02.02
Data likwidacji:
-
Numer ewidencyjny:
15366
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku rozebrane
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.01.06 - 16:05:47


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (27867624 / 14500 / 8897 / 3276 / 8506.60)