polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 123Jb40
Nové Sady

stacja (st)
/ ruch prowadzony wg instrukcji D3/D4 /

05:09 - 20:18
Km osi

Linie kolejowe:
7
.820
Zmiany nazw:
Ašakerf 1945-1949Nové Sady 1949-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1909.11.26 • ČSD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2003.02.02
Numer ewidencyjny:
15386
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.01.02 - 00:33:50


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (27867171 / 14500 / 8444 / 3276 / 8506.46)