polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 124Jb39
Veľké Ripňany

stacja (st)
/ ruch prowadzony wg instrukcji D3/D4 /

06:39 - 19:07
Km osi

Linie kolejowe:
17
.749
Zmiany nazw:
Nagyrippény 1909-1911Nagyréppény 1911-1919Veľké Ripňany 1919-Veľké Ripňany 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1909.11.26 • ČSD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2003.02.02
Numer ewidencyjny:
15986-3
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Agrochemický podnik Levice (bsz)Andač (po)Andač /pôvodná lokalita/ (st)Behynce (po)Biskupová (po)Čab-Sila (po)Čab-Sila zastávka (po)Dvor Oder (mij)Jelšovce (st)Kamanová (po)Kapince (st)Kľačany (po)Koniarovce (st)Lahne (po+ład)Malé Ripňany (po+ład)Malé Zálužie (po)Mýtna Nová Ves (po)Nové Sady (st)Preseľany nad Nitrou (ład)Preseľany nad Nitrou zastávka (po)Radošina (st)Radosna-Kőbánya (ład)Výčapy-Opatovce (po)Zbehy (st)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.27 - 23:15:00


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34747053 / 12772 / 4357 / 3591 / 9676.15)