polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 175Pb46
Andač /pôvodná lokalita/

stacja (st)

06:38 - 17:23
Km osi
Linie kolejowe:
~6.35
149a Zbehy - Historické miesto 149/4
 
Zmiany nazw:
Kisandacs-Lakács ?-1919Andač-Lukačovce 1919-1927Andač 1927-1943Andač
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • MÉHÉV
Data zamknięcia:
1943
Data likwidacji:
1943
Numer ewidencyjny:
15956-6
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Agrochemický podnik Levice (bsz)Alekšince (st)Andač (po)Biskupová (po)Čab-Sila (po)Čab-Sila zastávka (po)Čakajovce (po)Dražovce (po)Dražovce rampa (ład)Dvor Oder (mij)Ferenit (bsz)Jelšovce (st)Kapince (st)Kľačany (po)Lahne (po+ład)Lužianky (st)Malé Ripňany (po+ład)Malé Zálužie (po)Mlynárce (po+pe)Nitra Cukrovar (ład)Nitra zastávka (po)Nové Sady (st)Rišňovce (st)Zbehy (st)Zbehy obec (po)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.06.27 - 23:55:19


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (40966869 / 18686 / 7742 / 3927 / 10432.10)