polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 131Jb42
Šurany kopec
przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

↑ 07:38 - ↓ 18:22
↑ 07:36 - ↓ 18:24
Km osi

Linie kolejowe:
~4.090

Zmiany nazw punktu:
Annamajor 1874-1918
Otwarcie, kolej pierwotna:
1874.01.15 • StEG
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
po 1972
Numer ewidencyjny:
15236
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.13 - 20:54:10

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (20164814 / 12658 / 2114 / 2831 / 7122.86)