polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 131Jb42
Šurany kopec
przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

↑ 05:09 - ↓ 20:18
↑ 05:07 - ↓ 20:19
Km osi

Linie kolejowe:
~4.090

Zmiany nazw punktu:
Annamajor 1874-1918
Otwarcie, kolej pierwotna:
1874.01.15 • StEG
Data zamknięcia:
1984.06.03
Data likwidacji:
1984.06.03
Numer ewidencyjny:
15236
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Nitriansky kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.02.28 - 19:50:40

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (21570267 / 18287 / 1652 / 2912 / 7407.37)