polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 115Cc35
Osikov
przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

↑ 04:33 - ↓ 20:38
↑ 04:34 - ↓ 20:39
Km osi

Linie kolejowe:
28.160

Zmiany nazw punktu:
Ossikó 1893-1918Osikov 1936-1972
Otwarcie, kolej pierwotna:
1893.12.11 • KOB
Data zamknięcia:
1972.05.02
Data likwidacji:
1972.05.02
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku rozebrane
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Prešovský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.02.28 - 19:02:49

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22192400 / 24441 / 13271 / 2945 / 7535.62)