polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 115Yb36
Hrabušice

stacja (st)

07:10 - 16:33
Km osi

Linie kolejowe:
97
.0
Zmiany nazw:
Kápostafalu 1871-Káposztafalva 1871-1919Hrabušice 1919-1945Hrabušice 1945-1950Vydrník 1950-1955
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.12.12 • KOB
Data zamknięcia:
1955?
Data likwidacji:
1955?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Prešovský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.30 - 07:10:31


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33707903 / 20307 / 17211 / 3538 / 9527.39)