polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 114Xb35
Smokovec zátišie

przystanek osobowy (po)

07:12 - 16:33
Km osi

Linie kolejowe:
13
.7
Zmiany nazw:
Palace Sanatorium 1925-1938Sanatórium VPÚ 1938-1950Sanatórium ÚSP 1950-1951Smokovec zátišie 1951-1958
Otwarcie, kolej pierwotna:
1925? • TMEŽ
Data zamknięcia:
1958?
Data likwidacji:
1958?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Prešovský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.12.14 - 17:11:30


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33707813 / 20307 / 17121 / 3538 / 9527.36)