polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychHistorické miesto 105/37
miejsce historyczne (mh)

↑ 06:40 - ↓ 18:51
↑ 06:38 - ↓ 18:53
Km osi

Linie kolejowe:
210
.080
210
.080
Otwarcie, właściciel:
2022.12.04 • ŽSR
GPS:
Prešovský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.03.19 - 02:28:42


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34636502 / 29804 / 14736 / 3586 / 9658.81)