polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 116Dc36
Nemcovský

tunel (tunel)

06:57 - 16:39
Km osi

Linie kolejowe:
43
.869
Otwarcie, kolej pierwotna:
1943.11.05 •
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
42.644 km - 43.094 km
Wysokość:
224 m n.p.m.
Długość obiektu:
450 m
Ilość torów:
1
Prešovský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.22 - 23:34:56


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33827798 / 26675 / 16783 / 3544 / 9545.09)