polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 115Cc34
Bardejov
stacja (st)

↑ 04:33 - ↓ 20:39
↑ 04:33 - ↓ 20:39
Km osi

Linie kolejowe:
44.883

Zmiany nazw punktu:
Bártfa 1893-1918Bardlov 1918-1922Bardejov 1922-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1893.12.11 • KOB
Numer ewidencyjny:
16590
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Prešovský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.12 - 00:41:01

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22193722 / 24441 / 14593 / 2945 / 7536.07)