polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 115Ec36
Čierne nad Topľou
stacja (st)

↑ 05:07 - ↓ 19:53
↑ 05:05 - ↓ 19:54
Km osi

Linie kolejowe:
29.194

Zmiany nazw punktu:
Cierne 1945-1950Cierne nad Topľou 1950-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1943.11.05 • DRG
Numer ewidencyjny:
15900
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Prešovský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.12 - 09:57:11

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (21374120 / 12813 / 396 / 2901 / 7367.85)