polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 117Gc36
Humenné

stacja (st)

07:10 - 16:20
Km osi

Linie kolejowe:
64
.498
0
.000
Zmiany nazw:
Homonna 1871-1919Humenné 1919-1945Humenné 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.12.25 • EUGE
Numer ewidencyjny:
16040-8
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
5 / 5
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Prešovský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.29 - 12:35:23


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33619449 / 38038 / 12122 / 3534 / 9513.14)