polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 115Dc36
Lipníky
stacja (st)

↑ 05:09 - ↓ 19:52
↑ 05:07 - ↓ 19:54
Km osi

Linie kolejowe:
44.190

Zmiany nazw punktu:
Nemcovce 1945-2016Lipníky 2016-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1943.11.05 • DRG
Numer ewidencyjny:
15860
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Prešovský kraj
Położenie GPS
Quick Start - LeafletOstatnia edycja strony: 2020.12.12 - 09:58:16

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (21373158 / 13866 / 12247 / 2900 / 7370.05)