polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 115Dc36
Pavlovce
przystanek osobowy (po)

↑ 05:09 - ↓ 19:52
↑ 05:07 - ↓ 19:53
Km osi

Linie kolejowe:
39.526

Zmiany nazw punktu:
Pavlovce 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • ČSD
Numer ewidencyjny:
15880
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Prešovský kraj
Położenie GPS
Quick Start - LeafletOstatnia edycja strony: 2020.12.12 - 09:58:00

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (21373107 / 13866 / 12196 / 2900 / 7370.04)