polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 117Gc35
Radvaň nad Laborcom

stacja (st)

07:10 - 16:20
Km osi

Linie kolejowe:
90
.158
Zmiany nazw:
Radvány 1873-1911Izbugyaradvány 1911-1919Vyšná Radvaň 1919-1927Radvaň nad Laborcom 1927-1933Vyšná Radvaň 1933-1971Radvaň nad Laborcom 1971-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1873.06.12 • EUGE
Numer ewidencyjny:
16190-1
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
nieużywana w stanie dobrym
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
są, niezdatne do eksploatacji
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Prešovský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.29 - 12:39:28


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33618377 / 38038 / 11050 / 3534 / 9512.84)