polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 116Gc35
Radvaň nad Laborcom
stacja (st)

↑ 04:31 - ↓ 20:36
↑ 04:31 - ↓ 20:36
Km osi

Linie kolejowe:
90.158

Zmiany nazw punktu: Radvány 1873-1918Vyšná Radvaň 1945-1951
Otwarcie, kolej pierwotna:
1873. • EUGE
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
nieużywana w stanie dobrym
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
są, niezdatne do eksploatacji
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Prešovský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.13 - 20:56

Dokumentacja fotograficzna

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11510292 / 7139 / 3423 / 2215 / 5196.52)